Przemyślanie chcący wykupić mieszkanie komunalne w tym roku, otrzymają 60 % bonifikaty

15 grudnia 2014

W Przemyślu najemcy lokali mieszkalnych, którzy są zainteresowani wykupem mieszkania i złożą wniosek do końca 2014 r uzyskają bonifikatę w wysokości 60 %.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o sprzedaż mieszkania do końca 2014 r uzyskają bonifikatę w wysokości 60 %. Musi być jednak przy tym zachowany jeden warunek, a mianowicie należność za lokal nie może zostać rozłożona na raty.

Wysokość bonifikaty udzielanej przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielo – lokalowych wynosi 50 % i tyle też otrzymają, ci którzy złożą wnioski po 31 grudnia 2014 r.