W Przemyślu ma powstać międzynarodowa instytucja „Europa Karpat”

8 maja 2018

W Przemyślu ma powstać międzynarodowa instytucja „Europa Karpat”. O rozwoju Przemyśla mówił podczas swojej ostatniej wizyty w nim marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Marek Kuchciński odbierając tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla mówił o planach względem swojego rodzinnego miasta zapewniając, że o nim nie zapomniał.
Podjąłem wyzwanie i zobowiązanie tworzenia i rozwijania nowej polityki parlamentarnej ukierunkowanej na rozwój Polski i całej Europy środkowej i wschodniej w ramach licznych międzynarodowych inicjatyw związanych z państwami Grupy Wyszehradzkiej jak i wszystkimi państwami, na terenie których rozciąga się pasmo gór Karpackich. W tym kontekście dążymy także do wzmocnienia roli Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. – powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Kuchciński podkreślił, że „Europa Karpat” ułatwiła realizację inicjatyw i inwestycji w wielu obszarach. Jako przykład podał tutaj Via Carpatię – drogę ekspresową, która będzie jednym z głównych szlaków komunikacyjnych łączących północ Europy z jej południem.
Z taką inwestycją wiąże się szereg innych, nad którymi pracujemy, np. nowe przejścia graniczne, co do których decyzje już zapadły lub w tej chwili są przygotowywane, m.in. przejście drogowe i kolejowe w Malhowicach. – dodał M.Kuchciński – Przemyśl jest miastem o ponad tysiącletniej historii, której świadectwem są liczne zabytki. Już samo jego położenie przesądziło, że od początków naszych dziejów Przemyśl był znaczącym ośrodkiem w każdym ważnym względzie. Położony obecnie najdalej na wschód wysuniętej granicy Unii Europejskiej ma wciąż wielki potencjał i w tym względzie działamy razem z władzami Przemyśla i władzami województwa podkarpackiego.

Przykładem tej współpracy jest plan włączenia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej do sieci muzeów współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałka województwa. Ogłoszenie tej decyzji nastąpi w tym roku w roku i będzie zwieńczeniem wieloletnich starań o nadanie muzeum rangi instytucji narodowej.
Od kilkunastu miesięcy pracujemy nad powołaniem jeszcze jednej, kolejnej instytucji państwowej już o charakterze międzynarodowym pod nazwą „Europa Karpat” właśnie tutaj w Przemyślu, która miałaby się zajmować rozwojem nie tylko Ziemi Przemyskiej, Podkarpacia, ale całej naszej części Europy. Taki ambitny plan mamy. Nie zapominamy o znaczącej roli Przemyśla także w kategoriach międzynarodowych – mówił Kuchciński.

Anna Fortuna