W Przemyślu będzie można załatwić sprawy dotyczące cudzoziemców

30 grudnia 2014

Od stycznia w Przemyślu będzie można załatwić sprawy dotyczące cudzoziemców. Do tej pory było to możliwe w Rzeszowie.

Od 2 stycznia chcąc załatwić sprawy dotyczące cudzoziemców nie będzie trzeba jechać do Rzeszowa, będzie to możliwe w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu.

W Przemyślu, w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców będą realizowane takie takie sprawy jak : udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, a także stały, wydawanie i wymiana kart pobytu cudzoziemcom mającym zalegalizowany pobyt w Polsce, potwierdzanie dyrektorom szkół danych uczniów – cudzoziemców pochodzących z państw trzecich, a uczestniczących w szkolnych wycieczkach do krajów UE oraz prawa powrotu na terytorium RP, rejestracja pobytu obywateli UE ( oraz EOG i Szwajcarii ) i wydawanie im zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.