W przemyskim magistracie działa Biuro Rzeczy Znalezionych

8 lipca 2015

W przemyskim Urzędzie Miasta działa Biuro Rzeczy Znalezionych. Pełni ono dyżury w godzinach pracy magistratu.

Do Biura Rzeczy Znalezionych oddawane są rzeczy, które posiadają wartość, poza tymi, które zostały znalezione w budynkach publicznych i środkach transportu publicznego. Przyjmowane nie są również dowody osobiste i paszporty, a także sprzęt i dokumenty wojskowe.

Aby odebrać z biura zgubioną przez siebie rzecz należy dokładnie ją opisać, podać okoliczności jej utracenia, a także wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Biuro ma swoją siedzibę w UM, ul.Rynek 1, I piętro, pokój nr 10, tel. 16 675 21 00. W chwili obecnej znajdują się w nim dwa rowery.

Wykaz rzeczy znalezionych znajduje się w BIP http://bip.przemysl.pl/41224/3530/biuro-rzeczy-znalezionych.html .