W przemyskiej restauracji odbyła się Konferencja „Ciepło Systemowe dla Przemyśla”

4 czerwca 2016

We wtorek, 31 maja w przemyskiej restauracji „Na Górce” odbyła się Konferencja „Ciepło Systemowe dla Przemyśla”. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności MPEC-u, a także zaprezentowaniu działań dotyczących „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przemyśla”.

Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze informacje o MPEC-u, jej dotychczasowej działalności na przemyskim rynku ciepła, etapy rozwoju systemu ciepłowniczego, wprowadzanych aktualnie rozwiązaniach oraz propozycje współpracy w zakresie eksploatacji wewnętrznych instalacji odbiorczych, skierowane głównie do administratorów i zarządców nieruchomości. Następnie zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przemyśla”, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów oraz harmonogramu jego wdrażania i związanych z tym planowanych inwestycji.

Beata Kot zapewniała o swoim wsparciu wszelkich działań zmierzających do zmiany sposobów ogrzewania przemyskich budynków, a co za tym idzie ograniczenia emisji szkodliwych substancji, które szkodzą nie tylko ludziom ale i zabytkowym obiektom, które ma pod swoją pieczą Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Podczas konferencji przedstawiono referat dotyczący ciepłej wody użytkowej uzyskiwanej z Ciepła Systemowego, możliwości technicznych zmiany powszechnych w przemyskim budownictwie mieszkaniowym systemów przygotowania ciepłej wody w oparciu o podgrzewacze gazowe na bezpieczną ciepłą wodę przygotowywaną przez MPEC oraz zachęcające przykłady spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z innych miast Polski, prowadzących tego typu programy już od wielu lat.

Zaprezentowano również plany rozwoju przemyskiego systemu ciepłowniczego na lata 2016 -2021, z uwzględnieniem konkretnych obszarów, które w ramach realizacji wspomnianych planów rozwojowych mogą zostać uciepłownione. Kilkuletni horyzont czasowy pozwoli natomiast potencjalnym odbiorcom przeanalizować rysujące się możliwości zmiany sposobu ogrzewania i ewentualnie przygotować się do takiej inwestycji.

Przedstawiono także m.in. potencjalne możliwości uzyskania dofinansowania ze środków EFRR-RPO (2014-2020) „czystych” sposobów ogrzewania w ramach działania 3.3 – Poprawa Jakości Powietrza.

Konferencję zorganizowana została przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu spółka z o.o. oraz firmę THERMIC Jędrzej Cierkosz. Udział w niej wzięło ponad 30 osób.