W przemyskiej PWSW debatowali o kondycji służby zdrowie

26 lutego 2017

W PWSW odbyła się debata o kondycji oraz zmianach w służbie zdrowia z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz, marszałka województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, prezydenta Przemyśla Roberta Chomy oraz dyrektora podkarpackiego oddziału NFZ Roberta Bugaja.

Środowe spotkanie w PWSW podzielono na dwie części. W pierwszej na pytania prowadzącego odpowiadali zaproszeni goście, przybliżając specyfikę dokonywanych w służbie zdrowia zmian. W drugiej części paneliści odpowiadali na pytania „z sali”.
Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Zdrowia, Marek Tombarkiewicz przedstawił na czym polega przyjęty przez rząd projekt ustawy o sieci szpitali. Sieć szpitali, to system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W sieci znajdą się szpitale, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których funkcjonuje izba przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Tego drugiego warunku nie będą musiały spełniać szpitale ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki, które zakwalifikują się do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczone będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Placówki, które nie zostaną zakwalifikowane do sieci, nadal będą mogły być kontraktowane w oparciu o postępowanie konkursowe. Listę szpitali, które wejdą do sieci do 27 czerwca przedstawią oddziały wojewódzkie NFZ.

Stawiamy na szpitale ostre, czyli działające całodobowo. Zależy nam na zabezpieczeniu bezpieczeństwa pacjentów całodobowo. Pacjent będzie wiedział, gdzie ma się udać po pomoc, która będzie na wyższym poziomie. W związku z tym, że budżetowanie szpitali będzie teraz oparte na poziomie wykonania i świadczenia z 2015 roku będą to znacząco wyższe kontrakty. To będzie bardzo ważne dla tych szpitali i korzystne także dla pacjentów – powiedział M. Tombarkiewicz z Ministerstwa Zdrowia.

Marszałek wojepodkarpacia Władysław Ortyl omówił najważniejsze działania samorządu województwa w odniesieniu do szpitali. Konieczność połączenia przemyskich placówek, tłumaczył tym iż przed tym działaniem w Przemyślu funkcjonowały blisko siebie dwa niezależne szpitale, w których dublowało się siedem oddziałów, efektem czego był m.in. niepotrzebny rozrost administracji oraz jednostek wsparcia, a także niskie wykorzystanie tych dublujących się oddziałów i nieefektywne wykorzystanie aparatury medycznej oraz personelu. Połączenie placówek zarówno w Przemyślu i Rzeszowie umożliwiło osiągnięcie najwyższego III stopnia poziomu w sieci szpitali. Dzięki temu udało się także zakupić nowy sprzęt oraz poprawić jakość świadczeń medycznych.

To połączenie, traktowane że tak powiem, jako operacja, powinno być takie, żeby ten pacjent jak najlepiej się czuł, ale na pewno nie jest to zabieg prosty i krótkotrwały. To są procesy, które czasami wymagają trudnych decyzji, ale będziemy się starali, żeby straty były jak najmniejsze zarówno w przypadku łączenia szpitali w Przemyślu jak i w Rzeszowie – mówił W.Ortyl.

Zmiany restrukturyzacyjne sprawiły m.in., iż przemyski szpital jest najbardziej zaawansowaną placówką na Podkarpaciu, która może się ubiegać o restrukturyzację zadłużenia w ramach specjalnego pilotażowego podkarpackiego programu.

Dzisiaj rozmawiamy o sieci szpitali, czyli o przyszłości. Wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby jakość usług medycznych była jak najlepsza. Przyjęcie wówczas przez miasto szpitala wojskowego było jedynym rozwiązaniem. Gdyby przyszło mi jeszcze raz podejmować tą decyzję moje stanowisko byłoby takie samo. Początki były trudne, wykonanie także teraz jesteśmy w takim miejscu, od którego startując – może być już tylko lepiej – mówił prezydent Robert Choma.

Projekt sieci jest bardzo korzystny dla szpitali. W zasadzie wszystkie publiczne szpitale w województwie podkarpackim wchodzą w sieć. Nasze województwo dobrze wypadło, bo mamy dobrą strukturę szpitali – podczas debaty powiedział dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ Robert Bugaj.

Anna Fortuna