W przemyskiej bibliotece odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2016

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja do wręczenia nauczycielom nagród i medali.

W czwartek, 13 października w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja do wręczenia nauczycielom medali i nagród MEN, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla.

Moja obecność jest wyrazem najwyższego uznania w stosunku do państwa dokonań, które służą edukacji. Mając doświadczenie własne, w 20 -letniej pracy nauczycielskiej i bycia nauczycielem mogę powiedzieć, że rozumiem trud i zadania podejmowane przez nauczycieli. Bycie dobrym nauczycielem jest jednym z najbardziej skomplikowanych zawodów, wymaga znawstwa przedmiotowej wiedzy, szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych, opiekuńczych. Nauczyciel musi sprostać oczekiwaniom dyrektora, rodziców, uczniów. Ci ostatni stawiają przed nim największe wymagania, bo oczekują od niego pasji wykonywanego zawodu, oczekują sprawiedliwości, towarzyszenia na drodze zdobywania wiedzy, na drodze dorastania. Dobry nauczyciel chcąc kształtować postawy swoich wychowanków, musi sam kształtować samego siebie, to kolejne zadanie, bo osobowość nauczyciela jest czasem o wiele ważniejsza niż przekazywana przez niego wiedza – mówiła Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty – Życzę abyście nadal pielęgnowali w sobie pasję przebudzania ludzkich umysłów, abyście potrafili inspirować młodych ludzi.

Podziękowania i życzenia nauczycielom złożył także włodarz miasta. W moim wypadku jako organu prowadzącego te nagrody są tym bardziej pożądane, gdyż długo oczekiwane. W zeszłym roku nagród nie było, zabieraliśmy się za porządkowanie spraw związanych z edukacją i udaje się we współpracy z Radą Miasta w taki sposób zarządzać finansami, szkołami, placówkami edukacyjnymi by wychodzić z tego kryzysu, który był i jesteśmy już na prostej. Teraz może być tylko lepiej – mówił Robert Choma – To z państwa nadzorem, prowadzeniem szkół, a także nauczaniem codziennym nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca na olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Ten dzień dzisiejszy jest powodem do radości także dla mnie, jako gospodarza miasta, że mamy się czym pochwalić . Prezydent Przemyśla zaznaczył także iż dawniej zawód nauczyciela cieszył się większym szacunkiem i uznaniem, dziś jest trudniej.

W imieniu osób nagrodzonych za odznaczenia podziękował dyrektor I LO w Przemyślu Tomasz Dziumak, jest to taki moment, gdy czujemy, że nasz zawód jest ważny dla całej społeczności, czujemy, że doceniany jest nasz trud pracy, nasze zaangażowanie, aktywność, że widziane są nasze sukcesy, które odnosimy na polu pracy pedagogicznej. Czujemy też wtedy bardzo mocno, że od tej naszej pracy na prawdę dużo zależy.

Na koniec uroczystości wystąpił Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny „Vox Iuventum”.

Anna Fortuna

no images were found