Na nieużywanym przez 20 lat odcinku linii kolejowej odbędzie się I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa

13 października 2016

W dniach 21 – 22 października na ośmiokilometrowym, nieużytkowanym przez ponad dwadzieścia lat odcinku linii kolejowej nr 102 od Malhowic w kierunku na Przemyśl odbędzie się I Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa. Akcja ma na celu oczyszczenie tego odcinka tak aby w przyszłości mógł nim przejechać pociąg w kierunku Bieszczad.

Siekierezada”, która odbędzie się na podprzemyskich torach jest odpowiedzią na podkarpackie wyzwania i bolączki kolejowe wynikające m.in. z zaplanowanych na lata 2017 – 2020 remontów i czasowych zamknięć linii kolejowych 106 (Jasło – Rzeszów) i 108 (Jasło – Nowy Zagórz). W ich kontekście realną i pożądaną alternatywą przeciwdziałającą komunikacyjnemu wykluczeniu Bieszczadów jest wznowienie tranzytowego połączenia kolejowego na trasie Zagórz – Chyrów – Przemyśl.

Ostatnie z wymienionych miast wraz z doprowadzeniem do niego autostrady A4 i coraz bardziej rychłą perspektywą dojeżdżania Pendolino staje się komunikacyjnym oknem na świat dla mieszkańców Bieszczadów i całego polsko – ukraińsko – słowackiego pogranicza. – akcentuje Jerzy Zuba, pomysłodawca i główny koordynator kampanii społecznej KochamKolej.pl.

Nadrzędnym celem naszej akcji jest reaktywacja połączeń kolejowych pomiędzy Przemyślem, Chyrowem a Zagórzem. To najkrótsza droga w Bieszczady. Póki, co na 102 – ce testujemy prototypy drezyn rowerowych, które co najwyżej mogą być uzupełnieniem kolei, ale nigdy jej substytutem – wyraźnie zastrzega Karol Gajdzik, przemyski koordynator KochamKolej.pl

W chwili obecnej za pośrednictwem witryny internetowej www.siekierezada.eu prowadzony jest nabór wolontariuszy chętnych do bezpośredniego udziału w udrażnianiu linii kolejowej nr 102. Z każdym dniem na wspomnianej stronie pojawiają się kolejne osoby, firmy i instytucje deklarujące swe wsparcie dla inicjatywy. Jej koordynatorzy dziękując za wszelkie dotychczasowe dowody sympatii i wsparcia zapraszają wszystkich zainteresowanych do kontaktów i współpracy. W całej akcji uczestniczyć będzie ok 100-150 osób. Obóz rozbity zostanie na stadionie Jawor w Nehrybce, stamtąd będą wyruszać na jeden z dwunastu odcinków. Wsparciem będą również osoby, które w dzień po zakończonej akcji, czyli w niedzielę zechcą się przejść od granicy państwa do Przemyśla tym torowiskiem i pozbierają po drodze śmieci, a worki z nimi odłożą przy przejazdach kolejowych.

Na samo zakończenie akcji planujemy zorganizować piknik na stadionie Jawor. W tym dniu przewidujemy obecność dwóch drezyn ręcznych typu „kiwajka”. Zapraszamy wszystkich do chociażby minimalnego wsparcia naszej inicjatywy – mówi Karol Gajdzik – Nie będziemy ukrywać, że zamiarem naszym jest odpalenie w przyszłym roku pociągu w kierunku Bieszczad. To jest następny kanał turystyczny, który mógłby dostarczać i posiadać funkcje przypływu turystów wokół miasta.

Organizatorzy „Siekierezady” planują również spotkanie transgraniczne z Ukrańcaimi mające utwierdzić ich, że teraz kolej aby to oni wykonali krok w kierunku wspólnej linii kolejowej.

Honorowy patronat nad akcją objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz generał broni dr Marek Tomaszycki – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Kolejowych pasjonatów wspierają również takie instytucje, jak: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Ochrony Kolei, parlamentarzyści i służby z Polski i Ukrainy, przemyscy samorządowcy i przedsiębiorcy oraz zwykli ludzi z całego kraju.