W Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ruszają kolejne dotacje na założenie działalności gospodarczej

5 sierpnia 2016

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów, w ramach których udzielane będą dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Projekty będą realizowane w ramach „Wsparcia rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pierwszy z projektów Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”adresowany będzie do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
1. osoba
bezrobotna lub bierna zawodowo
2. osoba
zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego
3. osoba w wieku
powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4. osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.
należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby niepełnosprawne,

  • osoby w wieku od 50 roku życia.

Drugi z projektówCzas na przedsiębiorcze kobiety adresowany będzie wyłącznie do kobiet spełniających łącznie następujące kryteria:
1. osob
a bezrobotna lub bierna zawodowo
2. osoba
zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego
3. osoba w wiek
u powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)

Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu osoby w nim uczestniczące będą mogły wziąć udział w szkoleniu z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przysługiwać im będzie również indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu.
Wsparcie finansowe
jakie otrzymają, to jednorazowa dotacja w wysokości 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł/miesiąc (przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności)
Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej każda osoba otrzyma wsparcie doradcze dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Nabór uczestników do udziału w tych projektach będzie prowadzony w dwóch edycjach. Rekrutacja uczestników w ramach edycji pierwszej prowadzona będzie we wrześniu br., natomiast w ramach edycji drugiej w kwietniu 2017 r.

W ramach projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” przyznanych zostanie 80 dotacji oraz 74 dotacje w ramach projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”.

Na koniec sierpnia br. udostępniony zostanie Regulamin rekrutacji uczestników projektu, w tym wzór formularza rekrutacyjnego (zgłoszeniowego) do projektu. Dokumenty powyższe, a także Regulamin przyznawania środków finansowych są obecnie w trakcie opracowywania.

Więcej informacji o powyższych projektach oraz wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.parr.pl (w zakładce Projekty).