W okolicach Przemyśla odbędzie się rajd motocyklowy szlakiem Polskiego Września

25 czerwca 2015

W dniach 26–28 czerwca na terenie Małopolski i Podkarpacia, na trasie Zakliczyn – Tuchów – Frysztak – Strzyżów – Dynów – Borownica – Bircza – Żurawica k/Przemyśla odbędzie się edukacyjny rajd motocyklowy szlakiem jarosławskiej 24. Dywizji Piechoty płk. B. Krzyżanowskiego, który zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Współorganizatorami rajdu są IPN Oddział w Katowicach oraz Knight Riders Poland Chapter Tarnów. Patronat nad rajdem objęli: Prezes IPN dr. Łukasz Kamiński, JE Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk oraz Starosta Strzyżowski Robert Godek.

1 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez siły zbrojne Niemiec. Jako pierwsza spośród ofiar niemieckiego nazizmu nie ustąpiła przed żądaniami i zdecydowała się orężem bronić swej niepodległości. Dramatyczne wydarzenia wojny obronnej zamazują się już w ludzkiej pamięci gdyż odchodzą ostatni ich uczestnicy i świadkowie. Celem rajdu jest przede wszystkim przypomnienie ważnego epizodu tej wojny jakim była kampania 24. Dywizji Piechoty, dla której pułków garnizonami macierzystymi były miasta dzisiejszego województwa podkarpackiego: Rzeszów, Jarosław, Przemyśl a większość żołnierzy pochodziła z tych terenów. I właśnie ziemi ojczystej – taj najbliższej – przyszło im bronić we wrześniu 1939 r.

24 Dywizja Piechoty rozlokowana nad Dunajcem miała zatrzymać niemieckie uderzenia na wysokości Tarnowa i na południe od niego. Po stoczeniu pierwszego boju, na skutek nieprzemyślanych rozkazów dowódcy Armii „Karpaty” została wycofana i odtąd toczyła walki odwrotowe na trasie w kierunku Lwowa. Swój szlak bojowy zakończyła w Lasach Janowskich na północny zachód od tego polskiego miasta. Na trasie rajdu motocyklowego, od Zakliczyna po Żurawicę, znajdują się groby oraz świadectwa męstwa i poświęcenia żołnierzy środkowomałopolskiej dywizji. Te właśnie miejsca pragniemy odwiedzić i przypomnieć.

Rajd ma charakter edukacyjny. Uczestnicy poznają wydarzenia z okresu II wojny światowej oraz dotrą do miejsc bezpośrednio związanych z tematyką rajdu. Trasa rajdu pokrywa się ze szlakiem bojowym jarosławskiej 24. Dywizji Piechoty płk. Bolesława Krzyżanowskiego (od 9 września dywizją dowodził płk. Bolesław Schwarzenberg-Czerny), która w dniach 7–12 września 1939 r. wykonywała manewr odwrotowy po osi Tuchów – Pilzno – Frysztak – Strzyżów – Bircza. W trakcie odwrotu oddziały dywizji prowadziły walki z oddziałami niemieckiego Wehrmachtu, m.in pod Tuchowem, Borownicą – Jawornikiem Ruskim i Birczą. W kolejnych dniach mocno przetrzebione oddziały 24. DP wzięły udział w walkach pod Mużyłowicami, Janowem i Rzęsną Ruską, kończąc szlak bojowy na północnych przedpolach Lwowa.

W trakcie rajdu uczestnicy: odwiedzą pola bitew oraz uczczą pamięć poległych żołnierzy, których groby znajdują się na trasie przejazdu; wezmą udział w wykładach oraz pogadankach historycznych, związanych z odwiedzanymi miejscami; będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie historycznym. Kolejnym walorem rajdu będzie możliwość obcowania z niepowtarzalnymi krajobrazami Pogórzy: Ciężkowickiego, Strzyżowskiego, Dynowskiego i Przemyskiego.