W Medyce testowano pierwszą w Polsce automatyczną odprawę opartą o system biometryczny

22 września 2015

W Medyce testowano automatyczną odprawę graniczną opartą o system biometryczny. Jest to pierwszy tego rodzaju system testowany w Polsce i na granicy zewnętrznej UE.

W dniach 15-21 września, na pieszym przejściu graniczym w Medyce testowano system automatycznej odprawy granicznej z wykorzystaniem dokumentów biometrycznych. Takiej automacznej odprawie podlegają podróżni z paszportem z danymi biometrycznymi oraz zezwoleniami MRG.

System ten porównuje dwie cechy biometryczne : twarz i odcisk palca pobrane od podróżnego z zapisanymi w dokumencie i stwierdza, czy osoba ta jest rzeczywiście jego właścicielem. Ponadto system sprawdza kontrolowane osoby w bazach SIS, VIS itp. Uniemożliwia również legitymowanie się podrobionym lub nie swoim dokumentem.

System biometryczny jest pierwszy raz testowany w Polsce. Opracowano go w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, którego liderem jest Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.