Trwa rekrutacja na studia w WSPiA – sprawdź !!! Nowości!!!

21 września 2015

Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie”, możliwość indywidualnego toku studiowania specjalności oraz nowe profile kształcenia na kierunku prawo, to nowości, które w tym roku proponuje kandydatom na studia Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Kandydaci mają do wyboru cztery kierunki studiów i kilkanaście ciekawych specjalności. Rekrutacja na studia trwa do 26 września 2015 r.

Nadal czekamy na kandydatów

Jak co roku w sierpniu w WSPiA rusza II tura rekrutacji. Na kandydatów na studia czekamy od 10 sierpnia do 26 września 2015 r. II tura rekrutacji na studia to propozycja dla kandydatów, którzy nie wybrali jeszcze uczelni, w której chcą kontynuować naukę.

W tym roku WSPiA przygotowała wiele nowości. Na maturzystów czeka nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie”, nowe specjalności i możliwość indywidualnego studiowania oraz nowe profile kształcenia na kierunku prawo.

11289372_978612202157668_5448192451347612734_o

Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie”

WSPiA w tym roku akademickim wprowadza całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie trzeba podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Kandydat przyjmowany jest na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów. Decyzję tę studenci podejmują pod koniec I roku.

Specjalności

Na kierunku zarządzanie kandydaci mają do wyboru 5 specjalności: Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie finansami, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Na kierunku administracja kandydaci mają do wyboru 13 specjalności wśród nich dwie NOWE: Stosunki międzynarodowe oraz Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką.

WSPiA jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadza również nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Dzięki temu student może studiować wybraną specjalność albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności. Studia w ramach tego toku odbywają się pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego. Jeśli jednak student nie znajdzie odpowiadającej mu oferty specjalności, może zaproponować inną i studiować ją w trybie toku indywidualnego studiowania (pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe do jej prowadzenia).

profil przedmiotów na kierunkach admin-zarządz

Prawo

NOWOŚCI dotyczą również kierunku „prawo” prowadzonego przez Kolegium Prawa WSPiA. Polegają one na stworzeniu dwóch profili kształcenia oraz daleko idącym upraktycznieniu zajęć. Pierwszy profil adresowany jest do osób chcących zdawać na aplikację (m.in.: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską). Drugi dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.). Dodatkowo kandydaci na studia mogą wybrać jedną z kilku indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka, Informatyka prawnicza, Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą wybrać również studia I i II stopnia. W Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego można wybrać jedną z 6 specjalności: służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe oraz komercyjne służby porządkowe oraz – NOWOŚĆ – czyli specjalność Cyberbezpieczeństwo.

WSPiA 4

To tylko niektóre z nowych przedsięwzięć w ramach „Nowego Wymiaru Studiowania” w WSPiA!!!

Uczelnia zaprasza także na Studia Podyplomowe i Seminaria Doktoranckie.

Dodatkowe, bezpłatne kwalifikacje

Aby jeszcze lepiej kształcić swoich studentów Wyższa Szkoła Prawa i Administracji bardzo mocno stawia na zajęcia praktyczne. Studenci uczelni korzystać mogą z nowoczesnego laboratorium kryminalistycznego, na którego wyposażeniu oprócz specjalistycznych walizek kryminalistycznych znajduje się m.in. wariograf potocznie zwany wykrywaczem kłamstw. Do dyspozycji studentów jest także nowoczesna strzelnica elektroniczna, wyposażona w repliki broni Glock 17 i Beretta z symulatorem odrzutu, imitującym użycie prawdziwej broni palnej. Nowością w WSPiA jest specjalistyczny w pełni wyposażony (m.in. płotki, skrzynie oraz manekin) tor do testów sprawnościowych na egzaminie wstępnym do policji. Studenci prawa swój warsztat mogą szkolić w działającej w WSPiA Klinice Prawa i Klinice Administracji.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji proponuje swoim studentom także specjalny Bon Edukacji Dodatkowej, otrzymywany w ramach opłaty za studia. Pozwala on studentom WSPiA na bezpłatne rozwijanie swoich zainteresowań.

studia w kolegium prawa

Stypendia

Uczelnia oferuje także pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Są to stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

Studenci WSPiA korzystają również z zakwaterowania w Wielomieszkaniowym Dom Studencki. Są to uczelniane mieszkania, które zapewniają tanie zakwaterowanie (od 240 do 300 zł miesięcznie).

Rekrutacja na studia w WSPiA trwa do 26 września 2015 r. Podania o przyjęcie na studia można składać w dwóch biurach rekrutacyjnych: w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14 oraz w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2.

Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80 oraz na stronie dla kandydatów na studia.