W. Bakun: Nie wydam spisu wyborców Poczcie Polskiej

24 kwietnia 2020

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Wojciech Bakun odniósł się do wczorajszej sesji rady miejskiej, która przyjęła uchwałę o pomocy przemyskim przedsiębiorcom. Temat ten zostanie przedstawiony niedługo szerzej  na łamach Portalu Przemyskiego.

Drugą sprawą jaką poruszył W. Bakun była kwestia wydania przez władze Przemyśla spisu wyborców Poczcie Polskiej. Prezydenci i burmistrzowie wielu polskich miast odmawiają wydania tych spisów zasłaniając się brakiem podstawy prawnej.  Zrobili tak m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Tadeusz Ferenc z Rzeszowa czy Jacek Majchrowski z Krakowa.

Poczta Polska domaga się spisów wyborców koniecznych do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Poczta opiera swe żądanie na piśmie szefa Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka, który określił, że Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, jeżeli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową. 

Powstały jednak wątpliwości czy zwykłe pismo szefa PKW może stanowić wiążącą podstawę prawną. Państwowa Komisja Wyborcza jest organem kolegialnym, który decyzje podejmuje w formie uchwał.

Wojciech Bakun przekazał ponadto, że wczoraj pracownik Poczty Polskiej zwrócił się telefonicznie do przemyskiego samorządu o wydzierżawienie miejsc pod skrzynki pocztowe. Tu także spotkał się z odmową, ponieważ zdaniem W. Bakuna sprawy dzierżawy mienia miejskiego są załatwiane drogą pisemną.