Przyznano dotacje na przemyskie zabytki

24 kwietnia 2020

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na remonty i konserwacje zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie naszego województwa. W tym roku łączna kwota dotacji wyniosła 9 392 tys. złotych, z czego ponad sześć milionów przeznaczone zostało na remonty i zabezpieczenie zabytkowych budowli.

Na terenie samego Przemyśla największe dotacje otrzymały charakterystyczne kamienice i obiekty kościelne. Obok kościoła franciszkanów (125 ooo zł) i kamienicy przy placu Konstytucji 7 (100 tys. złotych), pokaźną kwotę (100 tys. zł ) otrzymał właściciel nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego, na której stoi osuwający się fragment dawnego muru miejskiego.

90 tysięcy otrzymała Gmina Miejska Przemyśl na budynek przy Rynku 1, gdzie planowany jest remont piwnicy w ramach prac przy części trasy podziemnej. Jednym z beneficjentów jest także Caritas Archidiecezji Przemyskiej, który remontuje budynki dawnego szpitala garnizonowego przy ulicy Słowackiego. 715 tysięcy złotych przeznaczone zostało na ratowanie zabytków ruchomych. Są to najczęściej polichromie i malowidła znajdujące się w przemyskich świątyniach.