W 2018 r. przemyślanie nanieśli ponad 1740 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

10 stycznia 2019

Ponad 1740 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nanieśli mieszkańcy powiatu przemyskiego w 2018 roku. W większości dotyczyły one spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która działa od 1026 r., to interaktywne narzędzie, dzięki któremu osoby zaniepokojone o własne bezpieczeństwo mogą alarmować policję o potencjalnych zagrożeniach w danej lokalizacji.

Policjanci podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu przemyskiego w 2018 roku. Przez ten czas, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia 1740 razy. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły te związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: przekraczanie dozwolonej prędkość, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego.

Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła m.in. : spożywania alkoholu w miejscach publicznych, bezdomności, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Na 1740 zgłoszeń o zagrożeniach, które zostały naniesione przez mieszkańców naszego powiatu, 984 zostało potwierdzonych, co daje ponad 56 procentową potwierdzalność. 1% to zgłoszenia potwierdzone i wyeliminowane oraz te, które zaliczono do żartów lub pomyłek.