Chcąc wrócić na Ukrainę podrobili stemple kontroli granicznej

11 stycznia 2019

Rodzina z podrobionymi stemplami litewskiej kontroli granicznej usiłowała wrócić na Ukrainę.

9 stycznia po północy, drogowe przejście w Korczowej przekraczała czteroosobowa rodzina. W trakcie odprawy paszportowej, w czterech przedstawionych przez rodzinę paszportach, wątpliwości funkcjonariuszy wzbudziło cztery (w każdym z paszportów) odciski litewskich stempli granicznych, które  odbiegały od obowiązujących wzorów. Kontroler zauważył inny krój czcionki datownika i cyfry kontrolnej, następnie przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń wykryto inne istotne detale m.in. brak luminescencji w UV. Dodatkowo, funkcjonariusze, poprzez punkt kontaktowy w Budzisku zweryfikowali, że rodzina nigdy nie przekraczała granicy z Litwą.

Cudzoziemcy przyznali się do podrobienia stempli uzasadniając to obawą przed poniesieniem odpowiedzialności za przeterminowany pobyt w krajach UE. Zostali poinformowani o wszczęciu procedury karnej w zw. z posłużeniem się „fałszywkami” na granicy państwa.

Po konsultacji z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu uzgodniono karę 4- miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres jednego roku oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Po zakończeniu procedury opuścili Polskę i udali się do swego kraju.