Uroczysta sesja przemyskiej Rady Miejskiej z okazji święta 3 Maja [zdjęcia]

W minioną środę, w sali Zamku Kazimierzowskiego odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podczas sesji wręczono honorowe wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”. Otrzymali je:

  • Krystyna Maresch Knapek – za wieloletnią działalność w Towarzystwie Dramatycznym „Fredreum”, pielęgnowanie tradycji teatralnych w Przemyślu, utrwalanie dobrej marki „Fredreum”, budowanie jego nowego wizerunku.
  • Barbara Bechawska – za wieloletnią działalność w Towarzystwie Dramatycznym i Teatrze „Fredreum”, podtrzymywanie przemyskich tradycji teatralnych, bezinteresowne zaangażowanie jako aktor, reżyser i animator.
  • Tomasz Kulawik – za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju żeglarstwa przemyskiego, międzynarodowe sukcesy i promocję Przemyśla na akwenach morskich i śródlądowych.
  • Jerzy Buczkowski – za długoletnią służbę na rzecz miasta Przemyśla, rzetelność, otwartość, za postawę zawodową i społeczną kształtującą pozytywny wizerunek pracownika samorządu.

Działalność pro publico bono to jest coś co tkwi wewnątrz człowieka, praca zawodowa, ale oprócz tego także i działalność na rzecz społeczeństwa, miejscowości, w której żyjemy. Czujemy się bardzo usatysfakcjonowani, że nas nagrodzono tym wyróżnieniem. Wraz z siostrą mamy szczególną atencję w stosunku do tych młodych ludzi, którym udało nam się przekazać ową bezinteresowność. Kultywują tą tradycję, młodzi ludzie pozostający w teatrze „Fredreum” nie tylko tutaj, ale także poza granicami. Nie wyobrażam sobie żeby nie móc działać dla miasta, które jest tak bardzo bliskie. – w imieniu nagrodzonych głos zabrała Krystyna Maresch Knapek, prezes Towarzystwa Dramatycznego im.Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu.

Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla za całokształt działalności twórczej w dziedzinie malarstwa, rzeźby i rysunku oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca z bogatym dorobkiem artystycznym otrzymał Wiktor Dżochowski.

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Mariana Łabudy i pana Mariana Kwarcianego – mieszkańców Mościsk na Ukrainie. W roku 1989 współtworzyli oni oddział mościski Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, aktywnie działają w jego zarządzie, od 27 lat podejmują szereg działań na rzecz Polaków zamieszkałych w Mościskach i w rejonie tego miasta. W sposób szczególny dbają o kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych i patriotycznych oraz krzewienie języka ojczystego. Wspólnie z innymi członkami towarzystwa podejmowali trud uporządkowania cmentarza rzymsko-katolickiego w Mościskach, ratowania zabytkowych nagrobków i przeciwdziałania nieodwracalnym skutkom ich niszczenia. W ostatnich latach uczestniczyli w pracach związanych z pochówkiem polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1939 r. na Ziemi Lwowskiej.

Podczas sesji wręczono także dyplomy mistrzowskie Cechu Rzemiosł Różnych – najstarszego zrzeszenia rzemieślników w mieście i powiecie przemyskim.
Podczas sesji aktorzy Teatru „Fredreum” zaprezentowali okolicznościową inscenizację.

Anna Fortuna