Ulice Bielskiego i Wysockiego mają szansę na długo oczekiwany remont

24 kwietnia 2018

Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Bielskiego oraz rozbudowa drogi ulicy Wysockiego, to zadania jakie Miasto ma szansę zrealizować w ramach projektu rządowego otrzymując przy tym maksymalnie możliwe dofinansowanie.

Władze miasta do poniedziałku mają czas aby złożyć dwa projekty do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pierwszy projekt dotyczy remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ul.Grunwaldzką do skrzyżowania z ul.Sikorskiego. Remont ulicy o długości ok 1687 mb, obejmie: wymianę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, umocnienie skarp drogowych, wymianę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej.

Kosztorysowa wartość projektu: 6 196 746,00 zł, wartość dofinansowania: 4 957 397,00 zł (80% wydatków kwalifikowalnych), wkład własny: 1 239 349,00 zł (20% wydatków kwalifikowalnych).

Drugi projekt to „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” zbiorczej ul.Wysockiego w Przemyślu- II etap”. Obejmie on ozbudowę ulicy Wysockiego o długości ok 660 mb w tym: poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia ulicy.

Kosztorysowa wartość projektu: 6 866 429,00 zł, wartość dofinansowania: 4 284 317,00 zł (80% wydatków kwalifikowalnych), wkład własny: 2 582 112,00 zł w tym: wydatki kwalifikowalne 1 071 079,00 zł (20% wydatków kwalifikowalnych), wydatki niekwalifikowalne 1 511 033,00 zł.
Oba projekty planowane są do realizacji w roku 2018, jednak dopuszcza się zakończenie ich w 2019, przy czym wnioskowana kwota dotacji dotyczyć może jedynie wydatków poniesionych w 2018.

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej skierowany jest do średnich miast. Jako miasto na prawach powiatu Przemyśl może złożyć dwa wnioski. Skala dofinansowania zależy od poziomu dochodów na jednego mieszkańca w związku z tym nasze miasto ma szansę otrzymąć maksymalne dofinansowanie w wysokości 80%.

Trudno nie podkreślić pewnego zwieńczenia uporu mieszkańców dzielnicy Lipowica. Trzy lata temu powstawał ten temat, jest to zwieńczenie 2/3 tego zadania. – powiedział radny SLD Ryszard Kulej.
Ciągle nie mamy szczęścia aby nasze wnioski wygrywały. Może teraz w końcu się uda i będzie to nagroda za to że mamy nowego Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, którym jest M.Kuchciński – dodał radny PO Tomasz Schabowski.

Anna Fortuna