Ukarano studentów PWSW, którzy sfotografowali się z flagą banderowską.

16 stycznia 2015

Jest decyzja w sprawie ukarania ukraińskich studentów PWSW, którzy sfotografowali się z banderowską flagą. Konsekwencją tego zachowania jest nagana i ograniczenie w prawach studenta.

Pod koniec minionego roku rektor PWSW w Przemyślu dr hab. Krzysztof Knapik złożył wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie ukraińskich studentów, którzy w październiku sfotografowali się z banderowską flagą, a następnie zdjęcie to umieścili internecie wywołując tym samym lawinę oburzenia.

Komisja zbadała sprawę i podjęła decyzję, karząc studentów poprzez wpis nagany do akt oraz zawieszenie ich przez pół roku w prawach socjalnych studenta, co oznacza, że przez okres ten nie będą oni otrzymywali stypendium.

Zdaniem rektora należy wziąć pod uwagę, że to są młodzi ludzie i nie można ich od razu skreślać, trzeba dać im szansę na poprawę. Dr Knapik widziałby również utworzenie zajęć dla osób spoza Polski, które obejmowałyby historię naszego kraju, wiedzę o społeczeństwie i zasady demokracji.

Obecnie na przemyskiej PWSW studiuje 250 obywateli Ukrainy.