Wejdą w życie zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych postulowane przez posła Tomańskiego

15 stycznia 2015

Od 2016 r wejdą w życie zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych. W ich sprawie postulował poseł Piotr Tomański.

W chwili obecnej, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy, czyli 574 zł na osobę lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dlatego też poseł Piotr Tomański wystąpił z postulatem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zaproponował on aby osoby, które przekroczyły próg dochodowy uprawniający je do pobierania świadczenia, miały prawo do alimentów pomniejszonych o kwotę przekroczenia.

Propozycje te zostały wykorzystane i od stycznia 2016 r wejdą w życie korzystne zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych. Ministerstwo przekazało do konsultacji projekt „Złotówka za złotówkę”, zgodnie z którym za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączną kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1zł. Tym samym łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana wraz z przekroczeniem kryterium dochodowego. Ze zmian tych będą mogły również skorzystać rodziny, które z tego powodu utraciły świadczenia.

Poseł Tomański ma zamiar wciąż zabiegać aby zmiany te zajęły świadczenia alimentacyjne.