Uczniowie SOSW nr 1 w Przemyślu wzięli udział w ogólnopolskim biciu rekordu w resuscytacji

18 października 2015

Uczniowie ze SOSW nr 1 w Przemyślu uczestniczyli w próbie bicia rekordu Polski w resuscytacji krążeniowo – oddechowej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji wzięło udział jednocześnie ponad 88 444 osób na terenie całego kraju.

W miniony piątek, o godzinie 12 ponad 88 444 osób na terenie całego kraju przystąpiło do 30 minutowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Była to kolejna próba bicia rekordu Polski ustanowionego przez Fundację WOŚP w 2013 roku.

Do tej ogólnopolskiej akcji przyłączyli się również uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. Przez pół godziny w placówce tej resuscytację na fantomach przeprowadziło 18 osób. Do zadania tego dzieci zostały przygotowane przez dwie nauczycielki Joannę Bryzek oraz Renatę Kowalik, które w 2010 roku zostały przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Szkoła przystępując do tej akcji edukacyjnej Fundacji WOŚP uczy dzieci już od I klasy podstawowych czynności ratujących życie. Placówka otrzymała fantomy do nauki, podręczniki, filmy oraz inne materiały dydaktyczne.Dzięki temu programowi w całej Polsce do tej pory przeszkolono 1 500 dzieci.

Piątkowa próba picia rekordu była włączeniem się w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Miała ona podkreślić jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

W biciu rekordu uczestniczyły nie tylko szkoły biorące udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować”, ale również instytucje rządowe i pozarządowe, OSP, uczelnie, firmy.

Dokładne dane zostaną podane za kilka dni, jednak już teraz wiadomo, że udało się ustanowić nowy rekord.