Przejście w Malhowicach miało mieć charakter lokalny i turystyczny. Na zdjęciu tymczasowo otwarte przejście podczas imprezy Dni Dobrosąsiedztwa.

Dwa tysiące turystów na jednodniowym przejściu granicznym w Malhowicach

8 września 2014

W ubiegłą niedzielę jednodniowo otworzono przejście graniczne Malhowice – Niżankowice. Skorzystało z niego ponad 2 tysiące osób.

W niedzielę, 7 września w ramach IV Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa przez 8 godzin było otwarte przejście graniczne Malhowice – Niżankowice. Skorzystało z niego ponad 2 tys. turystów z przygranicznych miejscowości, którzy przekraczali granicę naszego państwa zarówno pieszo jak i rowerowo. Wśród podróżnych było cztery razy więcej Polaków niż obywateli Ukrainy.

Celnicy nie odnotowali w tym dniu prób przemytu.

W przedsięwzięciu wziął udział marszałek Władysław Ortyl.

Tegoroczne wydarzenie ze względu na obecną sytuację na Ukrainie odbyło się bez imprez. Miało to podkreślić naszą solidarność z sąsiadem za wschodniej granicy.

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa mają się przyczynić do zmniejszenia barier pomiędzy społecznością polską a ukraińską oraz zacieśnić współpracę między krajami UE a Europą Środkowo – Wschodnią.