Promocja Przemyśla we Lwowie

8 września 2014

We Lwowie odbył się „III Polsko – Ukraiński Festiwal Partnerstwa”. Wziął w nim udział prezydent Robert Choma, który promował Przemyśl u wschodnich sąsiadów.

We Lwowie zorganizowano „III Polsko – Ukraiński Festiwal Partnerstwa”, w którym obok marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla wziął w nim udział prezydent Przemyśla Robert Choma. Podczas trzy dniowej imprezy promowano polskie miasta na Ukrainie, w tym Przemyśl.

Podczas posiedzenia podpisano wspólną deklarację dotyczącą ożywienia ukraińsko – polskiej współpracy transgranicznej. Na jej mocy będą realizowane przedsięwzięcia z zakresu m.in.: gospodarki, kultury, turystyki, ochrony zdrowia. Powstanie również projekt „Polsko – Ukraiński Uniwersytet Współpracy Transgranicznej”, w ramach którego będą organizowane wspólne konferencje, warsztaty, wystawy.

Podczas festiwalu Przemyśl prezentował swoją ofertę turystyczną wspólnie z Wydawnictwem BOSZ.