Tymczasowo przywrócono kontrole na granicach wewnętrznych Schengen

23 czerwca 2016

Weszło w życie rozporządzenie o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych Schengen.

W dniu 21 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministra SWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych, stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen.

Na Podkarpaciu, przywrócenie kontroli granicznej będzie obejmowało drogę krajową nr 19 w rejonie byłego przejścia granicznego w Barwinku oraz lotnisko w Rzeszowie- Jasionce w dniach od 4 do 9 lipca oraz od 18 lipca do 2 sierpnia.

Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone w specjalistyczny sprzęt i dostęp do baz danych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Pielgrzymi i podróżni, którzy przyjadą do Polski z krajów należących do strefy Schengen, będą musieli mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, np. dowód osobisty lub paszport, a obywatele państw trzecich muszą mieć przy sobie dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (paszport) oraz potwierdzające prawo pobytu w Polsce, np. wizy.