Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu otrzymało na własność swoją siedzibę

14 listopada 2014

Przemyski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem otrzymał na własność budynek, w którym ma swoją siedzibę. Przekazanie nastąpiło za 1% wartości obiektu.

Uroczyste przekazanie budynku przy ul. Sobótki 23 za 1% wartości , na własność Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu odbyło się w ostatni czwartek. Uczestniczyli w nim : prezydent Choma wraz ze swoim zastępcą, poseł na sejm RP Marek Rząsa, radny Józef Leja, przedstawiciele urzędu miejskiego oraz kadra i podopieczni placówki.

W budynku tym od roku 2012 działa Warsztat Terapii Zajęciowej obejmujący pracownię plastyczną, technik multimedialnych i aktywizacji zawodowej, muzyczno – teatralnej, ogrodniczej, krawieckiej, rewalidacyjnej i gospodarstwa domowego.Prowadzona jest w godzinach 7-15 rehabilitacja społeczna i zawodowa dla 35 osób dorosłych z ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dzięki otrzymanej własności Towarzystwo będzie mogło pozyskiwać środki pozabudżetowe na dalszą renowację budynku.

fot. R.Porada ( UM )