„Tam jest Sajgon”. Poseł Marek Rząsa kontratakuje

7 lutego 2020

Na dzisiejszej konferencji prasowej poseł Marek Rząsa przedstawił informacje na temat utworzenia powiatowego i przemyskiego sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy -Błońskiej. Szefem sztabu w powiecie został właśnie M. Rząsa, a sprawami organizacyjno-technicznymi ma się zająć się szef struktur powiatowych PO Tomasz Schabowski.

Istotną częścią konferencji było odniesienie się posła do fali krytyki, jaka przeszła po zorganizowaniu przez niego tzw. okrągłego stołu ws. służby zdrowia w Przemyślu. W trakcie spotkania zaproszony przez M. Rząsę marszałek senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że połączenie szpitali było korzystnym zabiegiem. Z takim poglądem poseł M. Rząsa polemizował przez wiele lat twierdząc, że połączenie szpitali było de facto likwidacją jednego z nich. Słowa marszałka Grodzkiego dały nowe argumenty krytykom działalności Rząsy w Przemyślu.

W trakcie konferencji Rząsa skrytykował porządki panujące na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w przychodniach w szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu.

Tam jest po prostu Sajgon. Setki stłoczonych ludzi, gorąco, panie rejestratorki pracujące w skandalicznych warunkach i kolejki tworzące się w recepcji – M. Rząsa.

Poseł Platformy Obywatelskiej zapowiedział ,,drążenie” tematu łóżek zlikwidowanych w przemyskiej lecznicy. Chodzi o to, co konkretnie z nimi się stało – czy zostały złożone w magazynach, czy też przekazanego do innego szpitala.

Zdjęcie – S. Jasiński