Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu obchodziła swój jubileusz 25 -lecia

26 października 2016

Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu obchodziła swój jubileusz 25 -lecia. Wraz z Gimnazjum nr 4 tworzy ona Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich.

W czwartek, 20 października SP nr 16 w Przemyślu obchodziła swój uroczysty jubileusz 25 -lecia. Z tej okazji po mszy św., na scenie Zamku Kazimierzowskiego odbył się koncert, który rozpoczął polonez, zatańczony przez uczniów.

Duszą szkoły są jej pracownicy, razem z ponad setką obecnie pracujących przewinęło się przez mury naszej szkoły blisko 300 osób. Wspominamy dzisiaj tych wszystkich, którzy przez 25 lat tworzyli historię i tradycję naszej placówki. Wśród byłych pracowników są dyrektorzy, którzy z pasją budowali szkołę, kształtowali ludzi, tworzyli klimat tego miejsca. Wielką dumą naszej szkoły są jej absolwenci – mówiła dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im.Orląt Lwowskich w Przemyślu mgr Alicja Dobosz.

Gratulacje oraz podziękowania skierował do dyrektor placówki m.in. zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, 25 lat, to jubileusz bardzo zacny. To już świadoma dojrzałość, kiedy znamy swoje owoce, wiemy kto nas powołał, w jakim celu, wiemy jakie są nasze mocne i słabe strony oraz co chcemy robić na przyszłość. Zwrócił się on również do uczniów, macie bardzo zacnych patronów, obyście nigdy nie musieli tak jak oni walczyć o swoje ojczyznę, swoje miasto, ale czerpcie z nich przykład właśnie edukacyjny.

Przybyli na tą okazję zaproszeni goście obejrzeli krótkie prezentacje multimedialne, przedstawiające historię szkoły, jej tradycje i dorobek. Swoimi występami uczniowie nawiązywali do tego czym wyróżnia się ich placówka, m.in. integracji z osobami niepełnosprawnymi, promowania zdrowia. Uczniowie SP nr 16 przez lata zajmowali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (język polski, języki obce, biologia, fizyka, chemia, matematyka, informatyka, technika). Uczestniczą oni także w konkursach, w tym również ogólnopolskich propagujących wiedzę o „Małej Ojczyźnie”. Ucząc się aktywnie języka angielskiego i niemieckiego, zdają egzaminy państwowe, biorą udział w programie Sokrates Comenius, Erasmus+, uczestniczą w wymianach międzynarodowych i oczywiście odnoszą sukcesy w różnych konkursach.

Szkoła Podstawowa Nr 16 swoją działalność rozpoczęła 1 września 1991 r. Jej pierwszym dyrektorem był Daniel Wiech, który zainicjował nadanie szkole zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich. W roku 1993 rozpoczęła tu naukę pierwsza w województwie przemyskim, klasa integracyjna. Przyjęcie niepełnosprawnych dzieci wymagało zniesienia barier architektonicznych. W efekcie czego powstały podjazdy, winda i inne usprawnienia.

Reforma systemu edukacji spowodowała, że w roku szkolnym 1999/2000 w jednym budynku funkcjonowały dwie oddzielne szkoły : Szkoła Podstawowa Nr 16 i Gimnazjum Nr 4. Zmiana prawa oświatowego umożliwiła powołanie w roku 2000 Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, w skład którego weszły wyżej wymienione placówki.

Anna Fortuna

no images were found