Szkoła dialogu polsko żydowskiego w Birczy

8 kwietnia 2014

Szkoły Dialogu” jest programem edukacyjnym fundacji Forum Dialogu, do którego 3 kwietnia przyłączyli się uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy. Warsztaty objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej odbyły się dotychczas w 200 szkołach w około 120 miejscowościach całej Polski. Pierwsza edycja programu miała miejsce w 2008r.

Warsztaty obejmują cztery spotkania, podczas których uczniowie poznają zagadnienia związane z kulturą i tradycją żydowską. Wraz z opiekunami Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Birczy. Podczas wycieczki finałowej zaprezentują mieszkańcom efekty tej pracy. Sprawozdanie z niej weźmie udział w konkursie, zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku stycznia 2015 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Szkoła w Birczy otrzyma tytuł „Szkoły Dialogu”.

W Birczy Żydzi mieszkali już w drugiej połowie XVI w i tak było przez wiele lat. Spis z 1921 r odnotował, że stanowili oni 54 % całej ludności mieszkającej tam. Znajdujący się tam Cmentarz Żydowski został zniszczony podczas II wojny światowej. Wiele płyt nagrobnych Niemcy wykorzystali przy budowie mostu na Sanie. Najstarszy zachowany nagrobek zachował się z datą z 1804 r.

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami zajmuje się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami, a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukację na rzecz tolerancji. Swoje cele realizuje organizując seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany.

Program „Szkoły Dialogu” opiera się na przekonaniu, że kluczem do przełamywania barier i niechęci jest wiedza, zrozumienie i dialog.

„Forum Dialogu Między Narodami od lat umożliwia Polakom i Żydom wzajemne poznanie się i zrozumienie ponad historycznymi podziałami.Tylko dzięki takim działaniom możemy otworzyć nowy rozdział we wzajemnych relacjach obu narodów.” – Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych RP, Sprawiedliwy Między Narodami, Honorowy Obywatel Państwa Izrael.