Szansa na dodatkowy rozwój wsi powiatu przemyskiego

31 marca 2014

W sobotę, 29 marca w Rokszycach odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Aktywny Przemyśl, który jest współfinansowany przez Szwajcarski Program Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie miało na celu zachęcić do korzystania z funduszy sołeckich oraz poszerzyć wiedzę na ich temat.

Gospodarzami spotkania byli Prezes Stowarzyszenia Rolników Podkarpacia Waldemar Rowiński oraz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego, a także sołtys wsi Grochowce Maria Jakubowska. Konferencję poprowadziła koordynator projektu „Aktywny Przemyśl” Gabriela Rowińska-Rodak. Wzięli w niej udział m.in.: , Starosta Przemyski Jan Pączek, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, przedstawiciele biur poselskich Piotra Tomańskiego oraz Marka Kuchcińskiego, senatorowie oraz wójtowie.

Podczas spotkania podkreślano obywatelską aktywność jaką jest pozyskiwanie funduszy sołeckich, mających wpływ na ożywienie i rozwój naszego regionu. Umożliwiają one realizację małych inwestycji, o kwocie 5-10-20 tys. Zł, do których gmina otrzymuje 30 % dofinansowania z budżetu państwa. Dzięki nim mieszkańcy terenów wiejskich mogą wspólnie realizować projekty,a tym samym angażować się w działalność społeczną na rzecz swojej miejscowości. To oni głosując w zebraniach wiejskich decydują na co zostaną przeznaczone środki. Sam projekt wniosku może złożyć sołtys, rada sołecka lub też 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Aby mógł on zostać zrealizowany musi spełnić trzy warunki : 1) służyć poprawie życia mieszkańców; 2) należeć do zadań własnych gminy; 3) być zgodnym ze strategią rozwoju gminy;

Projekt Aktywny Przemyśl jest realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rolników Podkarpacia oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Współfinansowany przez Program Szwajcarski będący bezzwrotną formą pomocy finansowej, w ramach której dla Polski przeznaczono blisko 489 mln franków szwajcarskich. Aż 40 % tej kwoty zostanie zagospodarowane w czterech województwach, w tym na Podkarpaciu. Pieniądze te mają zmniejszyć różnice gospodarcze pomiędzy krajami.

 Anna Fortuna

fot. Piotr Gdula