Świętowali 28 – lecie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

22 maja 2019

28 lat temu utworzono Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Podczas uroczystości 21 maja w siedzibie BiOSG odbyło się  wręczenie funkcjonariuszom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnień oraz odznaczeń.

Świętowano również nominację Komendanta Roberta Rogoza na stopień generała brygady , który powiedział podczas briefingu prasowego:

17 maja odebrałem z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację generalską, co traktuję jako wyróżnienie dla całego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i uhonorowanie kilku ciężkich lat mojej służby i pracy w oddziale.

Generał brygady R. Rogoz służy w Bieszczadzkim Oddziale SG od początku jego istnienia. Podczas briefingu prasowego opowiadał jak zmieniała się ta jednostka oraz praca w niej na przestrzeni lat:

Początkowo była to formacja, która przeobrażała się z wojsk ochrony pogranicza w formację policyjną, słabo wyposażona. Etat Bieszczadzkiego Oddziału w roku 1991, kiedy ten oddział powstawał, to niecałe 1000 funkcjonariuszy. W tej chwili to oddział liczący ponad 2000 funkcjonariuszy, prawie 400 pracowników cywilnych, który dysponuje prawie 500 środkami transportu, realizuje swoje zadania w 14 nowoczesnych placówkach i co najważniejsze, ciągle się rozwijamy.

Z okazji Święta w korpusie oficerów awansowało łącznie 11 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 79 oraz 108 w korpusie podoficerów.

Brązowy Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP odebrał w Warszawie ppłk SG Bogusław Czternastek. Srebrnym Medalem za długoletnią służbę wyróżniono 7 funkcjonariuszy – medal przyznawany jest przez Prezydenta RP.

Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, przyznawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczono łącznie 15 funkcjonariuszy BiOSG, w tym Srebrny Medal otrzymali: nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej i ppłk SG Lech Czernecki – główny księgowy BiOSG.

zb

Zdjęcia: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu