Straż Graniczna zaopiekuje się nagrobkami generałów na Cmentarzu Głównym w Przemyślu

10 listopada 2015

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej będzie się opiekował nagrobkami generałów na Cmentarzu Głównym w Przemyślu.

Na Cmentarzu Głównym w Przemyślu znajdują się nagrobki gen. Juliana Roszkowskiego i gen. Władysława Grabowskiego, którymi nikt od dłuższego czasu nie zajmował się. Chęć opieki nad nimi wyraził komendant BiOSG płk SG dr Piotr Patla, który otrzymał na to zgodę od prezydenta Przemyśla.

Nagrobki uporządkowano, a w przyszłym roku dzięki im.in.: kweście zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zostaną one odrestaurowane.

BiOSG opiekując się opuszczonymi nagrobkami generałów chciałby wnieść swój wkład w pielęgnowanie pamięci o zmarłych zasłużonych dla Przemyśla.

Gen. Julian Roszkowski był m.in.: Komendantem Twierdzy Przemyśl, miał duży udział w rozbudowie i unowocześnianiu fortów.

Gen. Władysław Grabowski był m.in.: szefem Wydziału Poboru Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu.