Rusza budowa Domu Polskiego we Lwowie

9 listopada 2015

We Lwowie wmurowano kamień węgielny pod budowę Domu Polskiego. Inwestycja obejmie zarówno modernizację istniejącego budynku jak i jego rozbudowę.

Prezydent Przemyśla Robert Choma wraz z przedstawicielami władz Polski oraz rządowych i samorządowych władz ukraińskich uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Domu Polskiego przy ulicy Szewczenki 3a we Lwowie.

Inwestycja obejmie modernizację istniejącego budynku oraz jego rozbudowę. Placówka będzie się zajmowała m.in.: prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej, krzewieniem polskich tradycji kulturalnych i patriotycznych, promocją Polski na Ukrainie oraz nauczaniem języka polskiego, a także będzie pełnić rolę centrum informacji o UE.

Organizatorem uroczystości byli : Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Rada Konsultacyjna Domu Polskiego we Lwowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

fot. www.przemysl.pl