Sprzedawali lewe bilety wstępu do Parku w Krasiczynie. Jest akt oskarżenia

7 sierpnia 2018

Do Sądu Okręgowego w Przemyślu wpłynął akt oskarżenia oraz wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy dla osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani wprowadzali do obrotu z nieautoryzowanej kasy fiskalnej bilety wstępu na teren Zespołu Parkowo-Zamkowego w Krasiczynie.

W dniu 12 czerwca, Prokurator Okręgowy skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Ł. o to, że w okresie od 15 czerwca 2017 r. do 2 września 2017 r. w Krasiczynie, woj. podkarpackiego, działał w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziło 11 osób. Celem grupy było doprowadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA w Krasiczynie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Jerzy Ł. będąc zatrudnionym w P.W. KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, brał udział we wprowadzeniu do obrotu biletów z nieautoryzowanej kasy fiskalnej oraz uczestniczył w podziale środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa, czyniąc z tego procederu stałe źródło dochodu. – informuje prokurator Marta Pętkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Tym samym Jerzy Ł. wprowadził Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz Fundację PRO ARTE ET HISTORIA w Krasiczynie w błąd, co do rzeczywistej ilości osób zwiedzających Zespół Parkowo-Zamkowy w Krasiczynie, wyłudzając na szkodę wyżej wymienionych instytucji kwotę co najmniej 835 zł.

W dniu 13 czerwca 2018 r. do Sądu Okręgowego w Przemyślu skierowano wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy wobec 10 osób, które pozostają pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym jedna z nich pod zarzutem założenia i kierowania grupą, oraz wyłudzenia w okresie od czerwca do września 2017 r. łącznie 121 000, 00 zł na szkodę Agencji Rozwoju Przemysłu i Fundacji Pro Arte Et Historia, przy czym poszczególni członkowie grupy wyłudzili z tytułu opłat za wstęp kwoty od 3.600 do ponad 17.000 zł.

Kary łączne uzgodnione z prokuratorem za przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie i oszustwa wynoszą od 10 m-cy  do 1 roku i 6 m-cy  pozbawienia wolności w zawieszeniu na okresy od 3 do 5 lat oraz grzywny w wysokości od 500 zł do 8 000 zł, poddanie w okresie próby dozorowi kuratora, a także obowiązek naprawienia szkody.