Sprostowanie

6 czerwca 2020

28 maja br. na stronie internetowej www.portalprzemyski.pl oraz na facebookowym profilu o tym samym tytule ukazał się artykuł zatytułowany „Przedsiębiorcy bez ulg. RIO unieważniła wadliwą uchwałę rady miejskiej”. Zarówno wskazany tytuł, jak i niektóre jego fragmenty wymagają wyjaśnienia i doprecyzowania podanych informacji. 

Prawdą jest, iż Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców (…) z powodu COVID-19. Jednak wydźwięk całości materiału może sugerować, jakoby przemyscy przedsiębiorcy mieli być w związku z powyższym pozbawieni jakiejkolwiek możliwości skorzystania z ulg. Nie jest to stwierdzenie w pełni ścisłe.

Właściciele firm nadal mogą w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej ubiegać się o przyznanie ulg w postaci: umorzenia podatku, rozłożenia go na raty lub przesunięcia terminu płatności. 

Zawarte w materiale prasowym zdanie: „Do tej pory na internetowej stronie miasta nie pojawiła się informacja o unieważnieniu uchwały i braku możliwości ubiegania się o zwolnienia z podatku przez lokalnych przedsiębiorców” również może sugerować, że  przedsiębiorców pozbawiono jakiejkolwiek możliwości ubiegania się o zwolnienia z podatku.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że mimo unieważnienia uchwały, przedsiębiorcy mogą się nadal ubiegać o zwolnienia w trybie ordynacji podatkowej. Informacja o unieważnieniu uchwały przez RIO nie ukazała się na stronie miasta, ponieważ mogłaby wprowadzić część przedsiębiorców w mylne przeświadczenie, że nie mogą oni w jakikolwiek sposób skorzystać z ulg.

 

                                                                                                                            Prezydent Miasta Przemyśla 

                                                                                                                            Wojciech Bakun