Młodzież Wszechpolska żąda od M.Kamińskiego i M.Różyckiej złożenia mandatów

8 czerwca 2020

Na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele przemyskiej Młodzieży Wszechpolskiej zwrócili się do radnych Moniki Różyckiej (niezależna) i Macieja Kamińskiego (Prawo i Sprawiedliwość) z żądaniem złożenia przez nich mandatów. Powodem jaki wskazała MW jest- jej zdaniem- wątpliwa etycznie sytuacja, jaka ma miejsce w radzie miejskiej.

Młodzi działacze MW wyrazili oburzenie z powodu naruszenia wartości moralnych i wykorzystywania związków uczuciowych w uprawianiu polityki. Wyrazili także pogląd, że osobiste relacje pomiędzy radnymi mają wpływ na losy Przemyśla. Przemyska Młodzież Wszechpolska w swoim oświadczeniu uważa, że ponieważ miasto potrzebuje ludzi, którzy będą pracować na rzecz miasta i zatrzymają jego marginalizację, Różycka i Kamiński powinni złożyć swoje mandaty.

Radny Maciej Kamiński zapowiedział na jutro swoją konferencję prasową.

Młodzież Wszechpolska to organizacja odwołująca się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji. W tegorocznych wyborach prezydenckich popiera kandydata Konfederacji, Krzysztofa Bosaka.

zdj.Wikipedia