Sprawdź czy nie masz zaćmy. Bezpłatne badania w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu

1 czerwca 2017

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy. Badania skierowane są do osób powyżej 40 roku życia.

Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy przeprowadzone zostaną w dniu 10 czerwca, w godz. 9.30-13.30 i 14.00-16.00 na terenie Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ( przy oddziale Okulistyki, wejście od SOR-u,II piętro).

Badania skierowane są do osób powyżej 40 r. życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz ci, u których zaćma występuje rodzinnie.

Zgłoszenia w celu rejestracji proszę kierować do koordynatora programu Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu p. Teresy Bereś. Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju 219 I piętro, budynek administracji lub pod numerem telefonu 16 677 50 41 w dniach 05-09 czerwca w godz. Od 8.00-9.00. Liczba miejsc ograniczona. Maksymalnie przebadanych zostanie 100 osób.

Badanie będzie polegać na określeniu ostrości widzenia oczu, pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozszerzeniu źrenic i badaniu w lampie szczelinowej. Po zakończeniu badania okulistycznego wszyscy pacjenci zostaną objęci okresowym badaniem kontrolnym w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

W przypadku obecności zaćmy, która kwalifikuje się do leczenia operacyjnego pacjenci zostaną objęci programem leczenia zaćmy w ramach refundacji NFZ po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ do leczenia w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.