Spotkanie przedstawicieli Służby Celnej i przedsiębiorców

28 marca 2014

25 i 26 marca w Przemyślu i Jarosławiu odbyły się spotkania, podczas których omawiano znaczenie dla przedsiębiorców strategii działań Służby Celnej na lata 2014-2020. Rozmawiano również o oczekiwaniach klientów w zakresie odpraw celnych, które są realizowane w wewnętrznych oddziałach.

W spotkaniach wzięło udział około dwudziestu przedstawicieli firm, zaproszonych przez naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu.

Strategia zatwierdzona przez podsekretarza stanu Jacka Kapicę, Szefa Służby Celnej, wskazuje, że to przedsiębiorcy są najważniejszymi klientami tej organizacji. Zyskują oni możliwość szerszej współpracy i uwzględnienia ich punktu widzenia odnośnie większości podejmowanych decyzji i wdrażanych rozwiązań.

Przedstawione wyniki kolejnej ankiety dotyczącej satysfakcji klientów oddziałów celnych wewnętrznych, pokazały, które obszary współpracy są zadowalające, a które jeszcze należy poprawić.