Granica Polsko Ukraińska. Bariera czy szansa?

28 marca 2014

„Granica polsko-ukraińska : szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna- doświadczenia, wnioski, perspektywy” to hasło pod jakim odbyła się w Krasiczynie międzynarodowa Polsko-Ukraińska konferencja. Spotkanie odbyło się już po raz czwarty.

Wzięli w nim udział przedstawiciele : parlamentów polskiego i ukraińskiego, administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, uczelni wyższych, biznesu, organizacji społecznych.

Przybyłych przywitali Jacek Piechota oraz Oleksandr Shlapak – Prezesi Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma w swoim wystąpieniu podczas inauguracji podkreślił, że wydarzenie to w kontekście sytuacji na Ukrainie jest ważnym i pozytywnym sygnałem dla otoczenia. Podziękował również za zaangażowanie i ciężką pracę, które przyczyniają się do budowania pozytywnych relacji relacji w biznesie i w innych sferach życia społecznego.

Podczas konferencji analizowano bieżącą sytuację ekonomiczną mającą wpływ na wytyczanie nowych szlaków rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Co z kolei przekłada się na poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości.

Prezydent Robert Choma omówił również przykłady wykorzystywania szansy miasta przygranicznego odnośnie wymiany gospodarczej, inwestycji oraz eksportu i importu towarów i usług.

Zaprezentowano potencjał podejmowanych działań w zakresie utworzenia Międzynarodowego Klastra Zielona Dolina Przemyśl przy współpracy z BNG Sp. z o.o.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie. Równocześnie, to szansa do zaprezentowania przez firmy ich sukcesów i nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Organizatorami wydarzenia byli : Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla.

foto. Rafała Porada – przemysl.pl