Spotkanie celników z przedsiębiorcami

4 kwietnia 2014

2 kwietnia w przemyskim Urzędzie Celnym po raz kolejny odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców w ramach akcji promującej elektroniczny system „Zwrot VAT dla podróżnych”. Wzięli w niej udział właściciele firm, którzy w 2013 roku wystawili największą ilość dokumentów TAX FREE.

Spotkanie miało na celu uświadomienie przedsiębiorcom, że wstępna rejestracja dokumentów TAX FREE w systemie przez sprzedawców przyśpiesza odprawę celną podróżnych na granicy. Dodatkowym atutem elektronicznego systemu jest możliwość sprawdzenia przez przedsiębiorcę statusu wystawionego przez niego dokumentu. Ma to istotne znaczenie w przypadku dokonania zwrotu podatku w danej placówce handlowej.

Omówiono również najczęściej popełniane błędy popełniane przez sprzedawców przy wypełnianiu tych dokumentów. Udzielono odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z tym tematem.

Elektroniczny system funkcjonuje od 2012r. Podróżni korzystający z tego ułatwienia odprawiani są na granicy na oddzielnych, specjalnych pasach.