Spółdzielcy zadecydują czy nadwyżkę finansową z działalności PSM w całości przeznaczyć na zwroty za wymianę stolarki okiennej

13 kwietnia 2018

Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy za wymianę stolarki okiennej w Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi nawet do kilkunastu lat. Teraz pojawił się pomysł aby podczas walnych zgromadzeń spółdzielcy mieli możliwość zagłosowania za przeznaczeniem całości środków z zysku z działalności gospodarczej PSM właśnie na ten cel.

Do tej pory spółdzielcy na każdym Walnym Zgromadzeniu Członków decydowali o przeznaczeniu środków z zysku z działalności gospodarczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na fundusz remontowy.
Rada Nadzorcza po podzieleniu ich proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych osiedli, podejmowała stosowną uchwałę o wykorzystaniu na określone cele remontowe, mając na uwadze min. wnioski składane przez członków dotyczące potrzeb na poszczególnych nieruchomościach. – mówi prezes Zarządu PSM Zbigniew Kurosz.

Pieniądze te przeznaczane były np. na malowanie klatek schodowych, wymianę drzwi wejściowych, remonty dachów, a także na zwroty za stolarkę okienną.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej PSM, jeden z jej członków Marcin Kowalski wyszedł z pomysłem by wszystkie środki nadwyżki finansowej przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej. Pojawiły się też głosy żeby sformułować, to również w formie propozycji wychodzącej od rady.
Jeszcze długo przed wyborami mieszkańcy opowiadali o wielkim problemie jakim jest zwrot pieniędzy za wymianę okien. Dlatego też teraz zdecydowaliśmy się nie jako członkowie Rady Nadzorczej tylko mieszkańcy złożyć przed walnym zgromadzeniem uchwałę o przekazaniu ponad miliona zł nadwyżki budżetowej właśnie na ten cel. Spółdzielnia tak jak powtarza jej prezes Zbigniew Kurosz jest prywatną własnością wszystkich członków PSM, a nie tylko Zarządu czy Rady Nadzorczej więc to ludzie powinni decydować o tym na co chcą przeznaczyć pieniądze. Tym bardziej, że na tą chwilę Zarząd podejmuje decyzje o docieplaniu po raz drugi tych samych bloków, co jest całkowicie niezrozumiałe. – mówi członek RN Marcin Kowalski.

Średni czas oczekiwania na zwrot za wymianę stolarki okiennej jest bardzo długi i różnie wygląda w zależności od osiedla. Zasady te są określone w regulaminie PSM. Na osiedlach starszych jak np. Kmiecie poziom zwrotu za stolarkę okienną sięga 80% – tu ten czas oczekiwania jest najdłuższy i wynosi kilkanaście lat, natomiast na młodszych jak np. Rycerskie wynosi on 50% i czas oczekiwania jest krótszy.
To jest bardzo poważny problem. Bloki mają wiele lat więc ta stolarka okienna musi być wymieniona. Jednak środki jakimi dysponujemy na ten cel nie są wystarczające aby w pełni zrealizować to zadanie. – mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej PSM Bożena Baraniecka.

Z danych jakie przytoczyła przewodnicząca RN, liczba osób oczekujących na zwrot wygląda następująco: os.Kmiecie i Wieniawskiego – 484 osoby, os. Salezjańskie – 329, os. Rogozińskiego i Kraisińskiego – 600, os. Kazanów – 387, os. Rycerskie – 66.
W 1997 r. stworzono regulamin wymiany stolarki okiennej. Wpisano w nim, że stolarka będzie wymieniana za częściową odpłatnością mieszkańca, a częściowo z funduszu remontowowego.

Ale nikt nie wiedział wówczas o tym, że nastąpią zmiany w ustawie o spółdzielni mieszkaniowej. Corocznie spółdzielnia pozyskiwała około miliona zł z przekształceń mieszkań z lokatorskich na własnościowe, a kwota ta trafiała na fundusz remontowy. W związku z tym, że ustawodawca nakazał rozdać nie swoje, gdyż mieszkania przenoszono na odrębną własność za przysłowiową złotówkę, to spółdzielnia nasza straciła ok.39 mln zł , środki te całkowicie zaspokoiłyby potrzeby dotyczące realizacji wymiany stolarki okiennej w PSM. – wyjaśnia Z.Kurosz.
O tym na jaki cel przeznaczyć środki z zysku, zadecydują spółdzielcy już w maju, podczas walnych zgromadzeń. Tym razem po raz pierwszy będzie można oddać głos także za pośrednictwem pełnomocnika.

Jeśli to będzie inicjatywa oddolna, czyli mieszkańców to oczywiście podpiszę taki wniosek. Natomiast jeśli miałoby to wyjść od rady, to nie przychylę się do tego. Prywatnie uważam, że nie jest to zły pomysł, ale nieco bym go zmodyfikowała aby dane zebranie na danych osiedlu decydowało o środkach tylko dla siebie. Byłoby to słuszne i uczciwe. – dodaje B.Baraniecka – Zwróciłam uwagę na to, że spółdzielnia od pewnego momentu stała się trampoliną do kampanii w wyborach samorządowych i niektóre pojawiające się pomysły wiążą się z nią. Nie godzę się na to. W wyborach samorządowych trzeba się chwalić tym co się zrobiło w samorządzie.
Czy słusznie, czy nie słusznie jest przeznaczenie wszystkich środków na zwroty za wymianę stolarki okiennej, to ocenią sami członkowie. Moja opinia o tym jest mało istotna. Natomiast jest szereg innych zadań w zasobach spółdzielni, które są pilne do zrealizowania i każdy indywidualnie musi rozważyć czy takie działanie jest właściwe i przez to nie opóźnimy realizacji przyjętych wcześniej przez członków priorytetów.– mówi prezes Zarządu PSM.

Po zmianie ustawy głos na walnym zgromadzeniu ma już każdy mieszkaniec PSM, który posiada akt własności, a nie jak do tej pory było tylko członek spółdzielni. – dodaje Marcin Kowalski.

Terminy walnych zgromadzeń:
15.05 godz. 17 Kmiecie
17.05 godz. 17 Glazera
21.05 godz. 17 Glazera (dla os. Rycerski)
23.05 godz. 17 Kazanów
29.05 godz. 17 Borelowskiego (dla Borelowskiego i Krasińskiego)

Anna Fortuna