Marek Kuchciński Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla

13 kwietnia 2018

Przemyska Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Markowi Kuchcińskiemu. Wnioskodawcami projektu uchwały było 12 radnych.

Projekt uchwały aby nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Markowi Kuchcińskiemu, to odpowiedź na inicjatywę byłych członków Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu, dotyczącą uhonorowania Marszałka Sejmu RP. Kuchciński był założycielem tego Komitetu.
„Uznając ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra małej i dużej Ojczyzny oraz wieloletnią, sumienną pracę na rzecz regionu, a także wyrażając szacunek dla pełnionej funkcji Marszałka Sejmu RP (…) Wyrażając tym samym podziękowanie za postawę oraz osobisty wkład w promocję swojego miasta na forum krajowym i zagranicznym. W ponad tysiącletniej historii naszego miasta nie było Przemyślanina na tak wysokim stanowisku.” – czytamy w uzasadnieniu prezydenta R.Chomy do projektu uchwały.

Nie ma wielu argumentów aby p.Kuchciński został honorowym obywatelem naszego miasta. Według nas jest to nieporozumienie. Jest osobą znaną, ale nie zasłużył się dla miasta. Co miasto uzyskało dzięki niemu? Na przykład trzej panowie z Przemyśla zrobili więcej na linii 102 niż wszyscy panowie z konferencji „Euro Karpat”, której inicjatorem jest marszałek Sejmu RP. Gdyby ta konferencja była faktycznie tak dużym wydarzeniem, szli by za nim inwestorzy. Pan Kuchciński jest twarzą systemu, który łamie konstytucję, łamie demokrację, zamyka usta posłom opozycji. Nie zagłosujemy za taką osobą. – powiedział radny PO Tomasz Schabowski.

Zdaniem tego radnego, gdyby zapytać się mieszkańców o opinie w sprawie tego projektu, Kuchciński przegrałby.
Odnoszę nieodparte wrażenie, że w tej kadencji Rady mamy do czynienia z pewną dewaluacją tego jakże zaszczytnego przyznawanego przez Radę tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Wymienienie promocji jako zasługi – to ulotne stwierdzenie, bo promocja przekłada się na wymierne efekty dla naszego miasta, a ich w tym przypadku nie znajduję. Mówienie również, że ta decyzja zakiełkuje na przyszłość, to bardzo nikły i słaby argument by dziś z czystym sumieniem zagłosować nad tym wnioskiem. – powiedział radny SLD Ryszard Kulej.
Do tej pory jest 45 Honorowych Obywateli Przemyśla. Większość z nich zasłużyła się dla tego miasta. Jaki jest wkład M.Kuchcińskiego w promocję Przemyśla? – dopytywała się radna PO Ewa Sawicka.

W historii tego miasta nie było takich postaci, które zajęłyby tak wysoką funkcję. Są pewne funkcje, które się piastuje, z których miasto powinno być dumne. Boli nas to że ten facet nazywa się Marek Kuchciński. To jest właśnie przemyska obłuda, której nie ma nigdzie indziej na Podkarpaciu. Miasto powinno być dumne, że ma właśnie takich honorowych obywateli jak Jan Paweł II, Józef Piłsudski, czy Marek Kuchciński – powiedział radny PiS Dariusz Iwaneczko.
Robert Choma zaznaczył aby rozróżniać różnicę jaka jest pomiędzy tytułem Zasłużony dla Miasta Przemyśla, a Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla.
Nadanie tytułu honorowego obywatela M.Kuchcińskiemu nie powinno podlegać dyskusji ze względu na pełniącą przez niego funkcję w kraju. Taka funkcja zasługuje na uznanie. Dzięki niemu Przemyśl jest bardziej rozpoznawalny. Pewnie gdyby marszałkiem byłby ktoś z opcji PO pewnie też zwolennicy tego ugrupowania wnieśliby wtedy taki wniosek. – argumentował Robert Choma.

Marek Kuchciński w latach 80 organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej. Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu. Działał w niezależnym ruchu Solidarności Chłopskiej. W 1985 r. aresztowany za działalność opozycyjną. Były prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wiceprezes rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1994-1999 radny miasta Przemyśla, od 1999 do 2001 wicewojewoda podkarpacki. Od 2001 sprawuje mandat posła na Sejm z ramienia PiS. W dniu 12 listopada 2015 objął funkcję marszałka Sejmu.

Jest inicjatorem cyklu konferencji państw karpackich „Europa Karpat”, które często odbywają się w naszym mieście.

Uchwały nie poparł klub PO oraz radny SLD Ryszard Kulej, radny Jerzy Krużel wstrzymał się od głosu, pozostałych obecnych 12 radnych zagłosowało za.

Anna Fortuna