Rachmistrze poszukiwani.

7 lutego 2021

Rozpoczął się nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia można składać do 9 lutego. Sam spis potrwa od 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu miasta lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: kancelaria@um.przemysl.pl, platformy ePUAP albo przesłać pocztą lub kurierem.

Chętny lub chętna powinni mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przed rozpoczęciem pracy zakwalifikowani wezmą udział w zdalnym szkoleniu zakończonym egzaminem. Zakwalifikują się ci, co zaliczą co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba uzyskanych punktów. Liczba powołanych rachmistrzów będzie zależała od potrzeb gminy.

Praca do ciężkich nie należy. Rachmistrz będzie przeprowadzać wywiady w sposób bezpośredni lub telefoniczny, w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, wyposażonego interaktywną aplikację formularzową. Będzie zbierać dane według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań jak w aplikacji formularzowej. W przypadku nieoczekiwanych zdarzeń może zostać wyznaczony do zastępstwa za innego np. chorego rachmistrza.

I najważniejsze, ile można zarobić ? Stosowana będzie jednolita stawka 6 zł brutto za realizację każdego wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronach urzędu miasta.

 

M.S.