Służba Celna w Przemyślu podsumowuje poprzedni rok

9 stycznia 2017

Uszczelnienie granicy, budowa i wdrożenie systemów usprawniających odprawy graniczne, miliony sztuk zarekwirowanych nielegalnych towarów, zasilenie budżetu państwa, walka z nielegalnym hazardem, przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia unijnego kodeksu celnego, efektywna współpraca międzynarodowa i liczne działania prewencyjne – to główne działania Służby Celnej w województwie podkarpackim w minionym roku.

Izba Celna w Przemyślu w roku 2016 zasiliła budżet państwa łączną kwotą ponad 1 mld 352 mln złotych. W 2016 roku funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu przechwycili ponad 35 mln sztuk papierosów, 3,5 tony nielegalnego tytoniu oraz 8,2 tys. litrów alkoholu, a także 136 tys. sztuk oraz 17 litrów różnego rodzaju narkotyków i środków psychoaktywnych.

Zwalczając oszustwa oraz chroniąc społeczeństwo i rynek przed zagrożeniami, celnicy na Podkarpaciu przechwycili także 2,5 tony odpadów, 98 tys. sztuk towarów podrabianych, 430 kg i 1,2 tys. litrów nielegalnych środków ochrony roślin, 339 szt. zabytków,7 344 szt. i 6 kg okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem czy 1434 kg bursztynu. Nowością wśród zatrzymanych żywych zwierząt były w minionym roku raki- podkarpaccy celnicy udaremnili przemyt 830 sztuk tych okazów.

W minionym roku przemyskie laboratorium celne przebadało 2666 próbek i stwierdziło 2319 nieprawidłowości. Analitycy laboratoryjni wykonali także ponad 17 tys. analiz.

Zwalczając przestępczość transgraniczną, funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej wszczęli blisko 20 tys. spraw karnych skarbowych oraz wystawili 4 490 mandatów karnych na kwotę 1,8 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali także 284 samochody, które posłużyły do przemytu.

W 2016 roku na przejściach granicznych położonych w woj. podkarpackim Służba Celna zarejestrowała rekordową ilość ponad 1,6 miliona dokumentów TAX FREE. Na ich podstawie podróżni wywieźli zakupione u nas towary o łącznejwartości przekraczającej 2,7 mld złotych.

W ramach walki z nielegalnym hazardem, funkcjonariusze urzędów celnych w Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie zatrzymali łącznie 1281 automatów, działających niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.

W ramach nieodpłatnego przekazania towarów zatrzymywanych na podkarpackiej granicy skorzystały w minionym roku placówki oświatowe i muzealne: do 9 szkół o profilu samochodowym trafiło 17 samochodów, a do placówek muzealnych 382 szt. różnego rodzaju eksponatów.

Izba Celna w Przemyślu, której powierzono budowę i wdrożenie nowego systemu Granica 2020, prowadziła także intensywne działania w ramach projektu, który wspierać będzie obsługę klienta na przejściach granicznych.