Skontrolowano przemyski MOPS. Dyrektor stracił pracę

13 stycznia 2019

Kontrole przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu wykazały liczne nieprawidłowości związane m.in. z wydatkowaniem pieniędzy. W miniony czwartek, rozwiązano umowę o pracę z dotychczasowym dyrektorem tej instytucji.

Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu przeprowadził w minionym roku trzy kontrole w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu. Ostatnia z nich, doraźna miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. W wyniku przeprowadzonych działań wykazano szereg nieprawidłowości związanych m.in. z wydatkowaniem pieniędzy przez MOPS.

„Przegląd dokumentów zakupowych z lat 2012-2018 wykazał, że kontrolowana jednostka dokonywała zakupów, które były niecelowe, świadczyły o niegospodarnym wydatkowaniu środków publicznych oraz były nieadekwatne do zadań statutowych MOPS” – czytamy w dokumencie sporządzonym po kontroli.

Przegląd złożonych ofert na zakup sprzętu i akcesoriów teleinformatycznych wykazał, że wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała niekiedy szacunkową wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie dostaw. Bywały również i takie zapisy, w których nie wskazano wartości złożonych przez wykonawców ofert jak i również nie podano wartości wybranej najkorzystniejszej oferty.

Kolejne nieprawidłowości jakich dopatrzyli się kontrolerzy, to brak na przestrzeni kilkunastu lat szczegółowego ewidencjonowania sprzętu, co obecnie nie pozwala na jego jednoznaczną identyfikację oraz stwierdzenie czy zakupiony sprzęt jest tym samym urządzeniem znajdującym się na danym stanowisku pracy. A próby wyrywkowego sprawdzenia zgodności ewidencji księgowej z rzeczywistym stanem posiadanych przez jednostkę sprzętów doprowadziły do ujawnienia ich braków.

W latach 2012-2018 zakupiono 21 szt. telefonów komórkowych, z czego 5 szt. zlikwidowano, a 11 nie ujęto w żadnej ewidencji. Szczególną uwagę zwraca także protokół, który wykazuje, że sprzęty o wysokiej wartości były likwidowane stosunkowo niedługo po zakupie (m.in. notebook MSI o wartości 3 499,00zł). W przypadku niektórych tych sprzętów stroną je przyjmującą była firma zajmująca się sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, brak jednak informacji aby zajmowała się ona działalnością w zakresie odbioru i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na potrzeby przemyskiego MOPS zakupiono m.in, notebooki firmy MSI o wartości 3 499,00 zł, 3 499,00 zł, MSI procesor – szt. 2 o cenie zakupu 5 980,00 zł, 15,6″ MSI Leopard Pro – szt. 2 o cenie 6 998,00 zł. MSI to jeden z największych i najbardziej znanych na świecie producentów sprzętu dla graczy komputerowych.

Kontrola wykazała także, że na potrzeby dyrektora, nie podano w jakim celu zakupiono m.in.: klawiatury o wartości 699 zł i 420 zł, akcesoria do telefonu komórkowego 979 zł, etui do iPhone 199,00 zł, słuchawki (firmy produkującej akcesoria komputerowe dla graczy komputerowych) 500 zł, mysz 279 zł, mikrofon bezprzewodowy 549 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i wynikających z niej wytycznych, w miniony czwartek prezydent Przemyśla Wojciech Bakun rozwiązał stosunek pracy z dyrektorem MOPS. Decyzja ta została podjęta na wniosek dyrektora i za porozumieniem stron.

Fot. UM Przemyśl