Przemyskie szkoły w rankingu „Perspektyw”

13 stycznia 2019

Ranking Liceów i Techników „Perspektywy” 2019 został przygotowany po raz 21. W pierwszej dziesiątce zestawienia wojewódzkiego znalazły się przemyskie szkoły.

W tym roku kapituła wzięła pod uwagę wyniki ponad 2,1 tys. liceów i ponad 1,7 tys. techników. Oceniając licea brano pod uwagę sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników liczyły się także wyniki egzaminu zawodowego.

W Rankingu Liceów 2019 – Podkarpackie – najwyższą pozycję – 6 – wśród przemyskich szkół zdobyło III LO im. Markiana Szaszkiewicza (w rankingu krajowym 185). Na miejscu 9 (w roku ubiegłym miejsce 7) znalazło się I LO im. Juliusza Słowackiego (228 miejsce w rankingu głównym). Pozostałe licea z Przemyśla znalazły się poza pierwszą 20.

Wśród techników, w skali województwa najwyższe miejsce 4 (160 w rankingu krajowym) zdobyło Technikum nr 4 w ZSEiO i tym samym utrzymało pozycję z roku poprzedniego.