Skazani pracują na rzecz placówek i instytucji mieszczących się w Przemyślu

18 stycznia 2018

Zakład Karny w Medyce współpracuje z lokalnym samorządem. W trakcie ostatnich miesięcy skazani wykonywali nieodpłatne prace w wielu placówkach na terenie miasta Przemyśla.

Dwudziestu sześciu skazanych z Zakładu Karnego w Medyce, w okresie od marca do grudnia minionego roku wykonywało nieodpłatne prace w placówkach mieszczących się na terenie miasta Przemyśla, wśród których znalazły się m.in.: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, Szkoła Podstawowa nr 14, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 14, I Liceum Ogólnokształcące, Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Straż Miejska w Przemyślu.

W trakcie jedenastomiesięcznej pracy skazani wypracowali na rzecz przemyskiej społeczności ponad 10 tysięcy roboczogodzin.

Skazani czynnie udzielają się także w pracach na rzecz: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu, Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia”, strzelnicy LOK, PTTK i Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,  dbając przy tym o estetykę i wizerunek miasta oraz wnosząc wkład w utrzymanie obiektów, z których korzysta między innymi młodzież przemyskich szkół.

Fot. www.sw.gov.pl