Skazańcy z więzienia w Medyce pracują na rzecz Przemyśla

6 lipca 2017

W okresie od marca do maja br. dwudziestu skazanych z Zakładu Karnego w Medyce wypracowało na rzecz miasta Przemyśla ponad 2 tysiące roboczogodzin.

Nieodpłatne prace wykonywali w takich placówkach m.in. jak: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, Szkoła Podstawowa nr 14, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 14, I Liceum Ogólnokształcące, Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Straż Miejska w Przemyślu.

Osadzeni udzielają się również w pracach na rzecz: MKS Polonia, strzelnicy LOK, PTTK i Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Dbają oni o estetykę i wizerunek miasta oraz wnosząc wkład w utrzymanie obiektów, z których korzysta młodzież przemyskich szkół.

fot. www.sw.gov.pl