Ściął drzewo żeby przedostać się przez San do Polski

21 marca 2018

Ściął drzewo żeby przedostać się przez San do Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Stuposianach poza 20-letnim obywatelem Iraku zatrzymali także obywatela Ukrainy, który zamierzał przewieźć go w głąb kraju.

W poprzednim tygodniu, funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Stuposianach, patrolując miejscowości nadgraniczne, zatrzymali do kontroli volkswagena na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca – 28-letni Ukrainiec – podróżował z mężczyzną, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Funkcjonariusze SG ustalili, że pasażer to 20-letni obywatel Iraku. Mężczyzna ściął drzewo po stronie ukraińskiej aby przejść po nim nad Sanem na teren Polski.

Obywatelowi Iraku za nielegalne przekroczenie granicy wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata, a następnie przekazano stronie ukraińskiej w ramach readmisji.

Wobec obywatela Ukrainy, który udzielił pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej, również wymierzono karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ponadto cudzoziemiec otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu na terytorium Ukrainy z zakazem wjazdu do Polski i krajów Schengen przez 5 lat.