Są fundusze na usuwanie azbestu

24 maja 2019

Specyficzne właściwości azbestu – niepalność, wytrzymałość mechaniczna i termiczna oraz elastyczność – sprawiły, że znalazł on zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych. Największa jego ilość wykorzystywana była w produkcji materiałów budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych i elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych. Stosowany był na dużą skalę do połowy lat osiemdziesiątych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Badania dowiodły rakotwórczego działania włókien azbestu, które przedostają się do organizmu z wdychanym powietrzem.

Azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku. Problem najczęściej dotyczy osób, które mają dom pokryty popularnym eternitem, zawierającym włókna azbestu. Program priorytetowy dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest jest realizowany w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kilku lat. Ostatnia edycja programu była ogłoszona w 2015 roku na 3 lata. W tym roku ruszyła kolejna.

15 maja prezydent Przemyśla ogłosił nabór wniosków o dotację na usunięcie wyrobów azbestowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl. Mogą ubiegać się o nią osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych. Dotacja pokrywa 80% całkowitych kosztów realizacji zadania, ale jej wysokość nie przekracza 3 tys. złotych i nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego czy elewacji.

Wnioski o udzielenie i rozliczenie dotacji można uzyskać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska lub poprzez stronę internetową www.przemysl.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM do 31 października 2019 roku.