Rok Iwana Franki uhonorowany koncertem w Centrum Kulturalnym w Przemyślu

2 grudnia 2016

Rok 2016 ogłoszony został na Ukrainie oraz w diasporze rokiem Iwana Franki. Z tej okazji młodzież z przemyskiej Szaszkiewiczówki zorganizowała uroczysty koncert.

Ogłoszenie roku 2016 na Ukrainie rokiem Iwana Franki związane jest z dwiema okrągłymi rocznicami – 160-leciem urodzin i 100-leciem śmierci tego wybitnego ukraińskiego poety, pisarza, tłumacza, działacza społecznego i politycznego.

W hołdzie temu poecie w przemyskim Centrum Kulturalnym, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza wraz z młodzieżą przemyskich szkół, zorganizował uroczysty koncert.

Podczas spotkania przedstawiono biografię poety, z której można było dowiedzieć się dowiadujemy się, że Iwan Franko zajął czołowe miejsce w historii polsko-ukraińskich stosunków kulturalnych, nie tylko przez to, że pisał po polsku i dla polskiego czytelnika, lecz również dlatego, że od wczesnej młodości utrzymywał bliskie stosunki osobiste z przedstawicielami polskiej kultury. Kontynuując działania wielkiego propagatora dobrosąsiedztwa, wiersze poety recytowane były przez młodzież przemyskiego I LO, II LO, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu oraz przemyskiej Szaszkewicziwki. Jeden z utworów Iwana Franki, nadsańską legendę pt. „Tam gdzie San zielony płynie” przeczytał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Robert Bal. Koncert uświetniły również występy zespołów działających przy ZSO Nr 2 tj. zespół wokalny „Dobryj Czas”, zespół instrumentów ludowych „Wesołe Bandurki” oraz solistki z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Iwan Franko został wpisany na listę najlepszych pisarzy świata, a jego utwory służyły w walce o pokój, demokrację i braterstwo. W realizacji ideału narodowej niezależności pokładał nadzieję w młodzieży.